Therapie

-Over genezing-

The word healing comes from
the same root as from where the
word whole comes. Whole, health,
healing, holy, all come from the same root.
to be healed means
to join with the whole.
To be ill means to be
disconnected with the whole
An ill person is one who has
simply developed blocks
between himself and the whole
so something is disconnected.
The function of a healer is
to reconnect it,
but when I say the function
of a healer is to reconnect it,
I don’t mean that the healer
has to do something.
The healer is just a function.
The doer is life itself,
The whole… –
Osho.

Hoe werkt de psycho-energetische geneeswijze?

Alles wat wij ooit doorgemaakt hebben aan gedachten gevoelens en emoties ligt ingebed in ons lichaam. Iedere cel van ons lichaam kent ons hele verhaal. Het bijzonder intelligente van onze cellen is dat ze keer op keer alle informatie op elkaar overdragen, wat komt doordat ons lichaam voor het grootste deel uit water bestaat, wat de informatiedrager bij uitstek is.

Ons lichaam kan zo jaar in jaar uit belast blijven met pijnlijke ervaringen, ontstaan door bijvoorbeeld verlies of verlatenheid, angsten, vernedering, mishandeling, misbruik, wrok en spijt omdat het opgeslagen zit in ons fysieke geheugen.

Vaak is er een opeenstapeling van deze ervaringen ontstaan wanneer iemand problemen ervaart in zijn functioneren en gezondheid waar geen pasklaar antwoord meer op is. De opeenstapeling heeft vaak lange tijd krachtige afdrukken kunnen maken in zowel ons lichaamsgeheugen als in onze psyche.

Deze afdrukken blijven vaak tot jarenlang na de pijnlijke of traumatische gebeurtenissen doorwerken in ons leven, zelfs als deze gebeurtenissen niet meer in onze bewuste herinnering zijn, dan nog hebben onze lichamen het zwaar en betalen wij hiervoor vaak een hoge prijs door bijvoorbeeld een verstoorde gezondheid, depressiviteit en gebrek aan zelfvertrouwen,  waardoor we onze idealen niet kunnen realiseren, ongelukkige relaties hebben en uiteindelijk een onvervuld leven leiden.

Energetische genezing brengt een proces in gang dat ervoor zorgt dat die oude afdrukken bevrijd kunnen worden uit ons lichaam. Het gevolg hiervan is dat de patiënt zich niet alleen fysiek maar ook psychologisch en emotioneel  ontlaadt van alles wat hij niet langer nodig heeft en hem zijn vitaliteit ontneemt. Dit werkt bevrijdend en maakt ruimte voor een kwalitatief beter leven.

Psycho-energetische therapie blijkt effectief in het hele scala van fysieke, psychologische, emotionele en energetische problemen en bewerkstelligt duurzame resultaten.

De praktiserend energetisch genezer gebruikt combinaties van verschillende technieken die effect hebben op het functioneren van het mentale en emotionele energieniveau waardoor de werking direct de kern raakt van iemands probleem.

In dit genezingsproces is het onnodig keer op keer traumatische gebeurtenissen op te roepen en te herbeleven om te kunnen genezen doordat er vaak in korte tijd diep inzicht ontstaat m.b.t. de ontstane problematiek.

Wat mag je verwachten tijdens een sessie?

De patiënt bepaalt vanuit zijn individuele behoeften, thema’s en vragen waaraan hij wil werken en daarmee ook hoe de sessie verloopt binnen de grenzen van zijn kunnen. Dat maakt iedere sessie een op de patiënt zijn behoeften afgestemde gebeurtenis waarin hij op bij hem passend tempo kan loslaten en genezen.

De meeste sessies bij Laleela hebben elementen in zich van gangbare gesprekstherapie gecombineerd met methoden uit de psycho-energetische therapie aangevuld met hypnotherapie, NLP, en ontspanningsoefeningen die werken op een dieper niveau van het bewustzijn. Het energiewerk houdt onder andere in: chakra’s lezen en in balans brengen waardoor energieblokkades worden opgeheven en er tegelijkertijd geharmoniseerd wordt binnen alle aspecten van ons menszijn.

De eerste sessie duurt gewoonlijk 2 uur, inclusief de intake die een half uur in beslag neemt. In deze eerste sessie ervaart de patiënt al vaak een algeheel gevoel van bevrijding van angsten en stress. Grote thema’s kunnen in een psycho-energetisch consult snel ontdekt worden waardoor er in vlot tempo inzicht kan ontstaan bij de patiënt over zijn situatie en ballast losgelaten kan worden.

Vervolgsessies duren 1 uur en 15 minuten en worden naargelang iemands problematiek nog voornamelijk gewijd aan het vergroten van de cliënt zijn bewustzijn en het veranderen van oude negatieve gewoontes in het gedrag dat ontwikkeld is als gevolg van de oude oorspronkelijke negatieve ervaringen.

Tegelijkertijd vindt er energetische genezing en/of genezing via aanraking plaats wat de vitaliteit van het  fysieke lichaam ten goede komt en daarmee de persoonlijke energie doet toenemen en het immuunsysteem stimuleert.

Deze therapie is ook een groot hulpmiddel voor het leren luisteren en interpreteren van de lichaamssignalen en gehoor geven aan deze signalen, wat helpt bij het ontwikkelen van adequaat, bij de persoon passend gedrag. Zelfvertrouwen en emotionele onafhankelijkheid nemen hierdoor al snel toe waardoor er nieuwe mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling gezien kunnen gaan worden. Mensen worden hierdoor gestimuleerd tot nieuwe initiatieven en lang weggestopte of onbewuste wensen komen op en worden serieus genomen. Vaak nemen mensen veranderingen bij zichzelf waar die ze niet voor mogelijk hadden gehouden en gaan ze met hernieuwde positieve kijk op zichzelf en de wereld om hen heen het leven tegemoet.

De essentie is dat gaandeweg de behandeling de patiënt een steeds sterkere verbinding aangaat met wie hij in wezen is, waarmee een punt gezet kan worden achter onbewust ondermijnend gedrag t.a.v. zichzelf en zijn omgeving.

De lengte van de totale behandeling hangt af van iemands individuele omstandigheden en conditie. Aanvankelijk wordt er uitgegaan van vier à zes behandelingen. Dit moet voldoende zijn om een veelbetekenende vooruitgang te bewerkstelligen in de kwaliteit van iemands leven.

Deze therapievorm is aanvullend op de reguliere geneeswijzen. Bij twijfel wordt altijd doorverwezen naar een huisarts.

Psycho-energetische geneeswijze is niet verbonden aan een geloofssysteem.

Wanneer je belangstelling of vragen hebt kun je me een bericht sturen via het contact formulier. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 dagen, een antwoord.